<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=77794&amp;fmt=gif">

Vincent van Gogh gaat voortaan papierloos vergaderen

Geschreven door Paul Neefjes op: 08 oktober, 2015

Met 12.000 cliënten is Vincent van Gogh de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en volwassenen in Noord- en Midden Limburg en delen van Brabant. Vanuit het motto 'herstel is haalbaar' worden mensen met psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen behandeld en begeleid. Voor het beheren van poststromen, dossiervorming en kwaliteitsdocumenten maakt de zorginstelling gebruik van OpenIMS. OpenSesame ICT  en iBabs hebben samen een standaard koppeling ontwikkeld tussen OpenIMS Document Management Systeem en iBabs, waardoor de medewerkers van Vincent van Gogh nu papierloos kunnen vergaderen.
Lees meer

Onderwerpen: Klantervaringen

iBabs is marktleider in papierloos vergaderen. De stapels documenten worden teruggebracht tot de dikte van uw tablet.  Inmiddels gebruiken honderden organisaties al meer dan 15 jaar iBabs voor al hun vergaderingen.

Abonneer op onze blog

Recente blogs

Blog per onderwerp